obr4share

 

Geotermální elektrárna

 

Geotermální elektrárna je dostupný, dlouhodobě udržitelný, bezpečný a ekologický způsob, jak přispět městům a obcím k nižší závislosti na dálkově dodávané energii. Nitro Země je přirozeným a mimořádně stabilním zdrojem geotermální energie. Využitelná energie se získává ohříváním vody, která se přivádí do hloubky 3 - 5 km a následně čerpá na povrch.

 

Společnost Entergeo SE v České republice připravuje výstavbu geotermálních elektráren využívajících přirozené teplo Země z hlubinných vrtů. Podrobný průzkum byl již zahájen v řadě lokalit.

Výstavba ani provoz geotermální elektrárny díky moderním technologiím, které Entergeo SE využívá, nezanechávají ekologickou stopu. Geotermální elektrárna může být provozována i v zastavěných oblastech. Teplo z jednoho vrtu zajistí provoz elektrárny po dobu 20 - 30 let, poté je možné využít je i nadále k vytápění.

 

Geotermální elektrárny dodávají energii ve více než 20 zemích světa - na Islandu, ve Velké Británii, ve Spojených státech amerických, ve Švýcarsku, v Dánsku či ve Francii. Podle dosavadních geologických průzkumů je i v České republice řada lokalit vhodných pro využití geotermální energie.

 

Entergeo - Geotermální energie

Horká voda vzhůru Studená voda dolů Nepropustné vrstvy Nadzemní tepelný výměník Generátor Podzemní tepelný výměník